Vòng đệm năng lượng mặt trời chuyển đổi từ phi 47mm thành 58mm

60,000

Chất liệu: Nhựa đen

Vị trí sử dụng: chuyển đổi lỗ phi 47 của các thanh hổ trợ điện thành phi 58