Thanh magie trong máy nước nóng năng lượng mặt trời

125,000

Chất liệu: Magie.

Vị trí sử dụng: Lắp đặt cùng với ống thủy tinh, lắp trên đầu ống thủy tinh đưa vào trong bồn bảo ôn