Bồn nước phụ inox 60 lít dành cho máy nước nóng năng lượng mặt trời

590,000

Chất liệu: Inox 60 lít

Vị trí sử dụng: Nhiệm vụ làm nguồn cấp nước cho máy nước nóng NLMT, lắp ở trên bồn bảo ôn