10 (Ống) thủy tinh thu nhiệt phi 58 dành cho máy nước nóng năng lượng mặt trời

1,500,000

Chất liệu: Thủy Tinh

Vị trí sử dụng: lắp vào bình bảo ôn, thu nhiệt làm nóng nước