Nút bịt phi 47 đáy bình nước nóng năng lượng mặt trời

149,000

Chất liệu: Inox 304 phần bịt – nhựa cứng phần thân màu đen

Vị trí sử dụng: Bịt lỗ phi 47 dưới đáy bồn bảo ôn máy nước nóng