Van khóa PPR phi 25-32 ống nước nóng đóng mở nước 100% – Thuộc Sản Phẩm Van nước

90,000

Chất liệu: PPR + Đồng

Vị trí sử dụng: Hệ thống dẫn nước lạnh hoặc nước nóng Hệ thống vận chuyển dung dịch ở nhiệt độ cao và thấp trong ngành thực phẩm.