Inverter Hybrid Sungrow 5kW 1 pha (dòng RS)

32,800,000

Công suất: 5 kW 1 PHA ; Hiệu suất tối đa: 98.5%

Thương hiệu: SUNGROW ; Cấp bảo vệ: IP65

Hiển thị: LED ; Chuẩn truyền thông: WLAN, Ethernet, RS485, DI, DO