SR609C Bộ điều khiển nhiệt độ thông minh tích hợp điều áp Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời

1,800,000

Chất liệu: Nhựa trắng

Vị trí sử dụng: Diều khiển nhiệt độ trong bồn bảo ôn theo giá trị cài đặt