Pin lưu trử điện Lithium Pylontech US3000C

40,458,000

Điện năng lưu trữ: 3,55kWh ; Dòng sạc & xả: 37A

Thương hiệu: PYLONTECH ; Cấp bảo vệ: IP20

Độ xả sâu (DOD): 95% ; Cổng truyền thông: RS485, CAN