Inverter Hybrid Sungrow 6kW 3 pha (dòng RT)

43,050,000

Công suất: 6 kW 3 PHA ; Hiệu suất tối đa: 98.5%

Thương hiệu: SUNGROW ; Cấp bảo vệ: IP65

Hiển thị: LED ; Chuẩn truyền thông: WLAN, Ethernet, RS485, DI, DO