Inverter Hybrid Sungrow 5kW 3 pha (dòng RT)

42,360,000

Công suất: 5 kW 3 PHA ; Hiệu suất tối đa: 98.5%

Thương hiệu: SUNGROW ; Cấp bảo vệ: IP65

Hiển thị: LED ; Chuẩn truyền thông: WLAN, Ethernet, RS485, DI, DO