Ron (gioăng) cao su chắn bụi phi 70 dùng cho máy nước nóng năng lượng mặt trời

12,000

Chất liệu: Silicon – màu đen

Vị trí sử dụng: Liên kết các bộ phận của máy NLMT với nhau bảo vệ các gioằng trong