Pin lưu trử điện Lithium Pylontech US5000

53,509,000

Điện năng lưu trữ: 4,8kWh ; Dòng sạc & xả: 80A

Thương hiệu: PYLONTECH ; Cấp bảo vệ: IP20

Độ xả sâu (DOD): 95% ; Cổng truyền thông: RS485, CAN