Một cảm xúc thật đáng nhớ, nhớ hôm đó ngày thứ 7, một ngày cuối tuần đầu tháng 6/2020. Khách hàng gọi đến cho chúng tôi muốn yêu cầu được tư vấn và khảo sát mặt bằng mái.

Biết rằng với quảng đường đến nhà khách hàng tại Bồng Sơn tương đối xa, chạy ô tô mấy 2 tiếng đồng hồ, nhưng anh em vẫn đến tư vấn khách hàng nhiệt tình.

Nhà khách hàng mặt tiền hướng tây, dù rất khó thi công, nhưng với kinh nghiệm của mình, chúng tôi đã duyệt phương án và lên đề xuất với chủ nhà Anh Thịnh, chủ nhà đồng ý trong buổi làm việc và chốt phương án thi công trong ngày.

Hình ảnh trước thi công và sau thi công tại nhà anh Thịnh Bồng Sơn
Hoàn thiện giàn khung pin mặt trời