Thermowell bảo vệ cho cảm biến nhiệt độ dài 50-300mm inox 304 dùng cho máy nước nóng năng lượng mặt trời

80,000

Chất liệu: Inox 304

Vị trí sử dụng: Bảo vệ thanh cảm biến nhiệt độ trước các tác nhân của môi trường đo