Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian 605W

4,174,500