Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời công nghiệp loại tấm phẳng

Máy nước nóng năng lượng mặt trời tập trung dạng tấm phẳng MEGASUN có cấu tạo gồm các tấm phẳng thu nhiệt kết nối lại với nhau thành dãy rồi kết nối với bồn bảo ôn.