Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Aqara temperature and humidity sensor

 Thiết bị là bộ ghi thời gian thực nhiệt độ và độ ẩm của môi trường xung quanh nơi thiết bị được đặt.

 Dữ liệu được lưu trữ trong ứng dụng để bạn theo dõi các chỉ số.

 Thiết bị có thể giao tiếp với các thiết bị thông minh khác thông qua Aqara Hub để trở thành một hệ thống nhà thông minh.

 Tương thích Apple HomeKit, Aqara Home