Cảm biến chất lượng không khí Aqara

Màn hình mới này có ba cảm biến bên trong để đo nhiệt độ, độ ẩm và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong không khí (VOC) cho chất lượng không khí