Rắc co ren ngoài phi 25 32 nước nóng PPR – phụ kiện ống nước nóng, lạnh

130,000

Chất liệu: Nhựa PPR

Vị trí sử dụng: Dùng cho đường ống nước nóng