Nối giảm măng sông thu ống nước nóng PPR phi 32 X 25 – combo 10 cái – phụ kiện ống nước nóng, lạnh

40,000

Chất liệu: Nhựa PPR

Vị trí sử dụng: Dùng cho đường ống nước nóng